پرکن کارتریج دو نازله       SDH400

دستگاه پرکن کارتریج برای پرکردن انواع چسب های سیلیکونی، اکرلیک و ماستیک کاربرد دارد.
– تمامی مراحل توسط سنسورها کنترل میشود
– دقت بالا ±1 درصد
– پلانجرزن اتوماتیک
– سرعت: 40 عدد در دقیقه