شهریور 20, 1397 بلاگ بدون دیدگاه

اساس دستگاه همانند پرکنهاي تيوپ ديگر ساخت شرکت مي باشد

با اين تفاوت که بجاي يک پمپ از چند پمپ مجزا استفاده مي شود و يک سيستم تزريق و نازل بسيار پيشرفته و مدرن براي پر کردن تيوپ بر روي آن نصب شده است.