شرکت تیسفون
مهر 4, 1397 محصولات شرکت بدون دیدگاه

این دستگاه مواد غلیظ و خمیری را بدون تماس با هوا در داخل کارتریج و یا قوطی پر میکند، همچنین قادر است پس از پر کردن کارتریج ته بندی آنرا بوسیله پلانچر انجام دهد.