پرس بشکه                  SP6-A      

دستگاه پرس بشکه برای تخلیه انواع مواد غلیظ، انواع چسب، سلیکون، اکرلیک از بشکه به پرکن می باشد.

— دارای شیر مخصوص هواگیری
— درب ایمنی به همراه قفل
–کمربند حفاظتی با قفل آسان بازشو
–ابعاد تقریبی 1100 × 700 × 2800 mm