پرکن کارتریج SDH300 و پرس تخلیه بشکه SP6-A


دستگاه پرس تخلیه بشکه و پرکن کارتریج تیسفون می تواند تمام محصولات خمیری مانند انواع چسب های سیلیکونی، اکرلیک و ماستیک را با کاهش قابل توجه هزینه ها تولید و پر کند.
پرکردن بدون هوا، دقیق، سریع و اقتصادی به دلیل دانش و تجربه ما امکان پذیر است.

– سرعت خروجی تا 30 کارتریج در دقیقه